Business- of Teamcoaching
samen de schouders eronder, bundel de krachten en de creativiteit

Het coachen van bestaande werkverbanden, zoals een managementteam, projectteam, afdeling, bestuur etc, is bijzonder effectief. Het creëert de spirit om met elkaar gezamenlijke doelstellingen te formuleren en te realiseren.
En het stimuleert teamvorming.

Wij hebben hiervoor de workshop 'Business Focus' ontwikkeld, die wordt toegesneden op de situatie en de behoefte van de opdrachtgever. Maatwerk dus.

De workshop 'Business Focus'
Tijdens deze workshop kijken we terug op de afgelopen periode van 6 tot 12 maanden. We halen hieruit lessen voor de directe toekomst. We bekijken gezamenlijk op welke terreinen we met voorrang verbetering willen realiseren. We creëren een constructief fundament waarop toekomstig succes gebouwd kan worden. We formuleren heldere doelen voor de komende periode en definiëren concrete activiteiten om die intenties praktisch in te vullen. We maken heldere afspraken over te behalen resultaten in de komende maanden: wie doet wat, met welke ondersteuning en middelen en met welk resultaat. Alle uitkomsten worden vastgelegd in een overzichtelijk workshopdocument. We focussen op deze manier op resultaat en op de weg daarheen.

Dit alles met als belangrijk nevenresultaat een hecht team dat de neuzen gericht heeft en er samen de schouders onder zet.

Voorafgaand aan de workshop heeft onze businesscoach korte gesprekken van maximaal 45 minuten met de deelnemers. De workshop duurt vervolgens twee tot vier dagdelen en kan naar keuze intern of extern worden georganiseerd. Na een aantal weken vindt een korte follow up plaats om de schwung erin te houden en de in gang gezette verbeteringen te borgen.

Doelgroep
De workshop Business Focus is vooral bedoeld voor managementteams, afdelingsstaven en projectgroepen in grotere organisaties. En voor de kern van medewerkers in kleinere ondernemingen. De groepsgrootte varieert van 3 of 4 personen tot maximaal 10 à 12.
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak en offerte.


DBCM: van harte professioneel

Vragen?
Bel of mail ons!

Telefoon: 071 - 5895602
E-mail: info@dbcm.nl

Of vul het contactformulier in.

 


Neem die dag ervoor. Het is vreselijk nuttig en erg leuk!