Waarom mediation?
van negatieve strijd naar een constructieve oplossing

Wat is mediation?
Mediation is een vorm van professionele bemiddeling in een conflict. Een neutrale buitenstaander (de mediator) helpt de communicatie tussen betrokkenen te herstellen, waarna ze weer in staat zijn om met elkaar door te gaan of op een voor ieder acceptabele wijze de (arbeids)relatie te beëindigen. De mediator helpt de partijen zelf een oplossing te vinden voor hun conflict.
Mediation is relatief snel en voordelig. Het is vrijwillig en vertrouwelijk. En het geeft ruimte voor creatieve oplossingen, waar iedereen zich in kan vinden.

Wanneer mediation?

Mediation biedt uitkomst bij conflicten op het werk of in de privésfeer die zo hoog oplopen dat u er samen niet meer uitkomt. Misverstanden, communicatieproblemen, stroeve samenwerking, mislukte onderhandelingen, meningsverschillen, ruzies, pesterijen of een naar gevoel… Helaas lukt het niet altijd om dit soort problemen zelf op te lossen.
Soms wordt dan de stap naar de rechter gezet om in een juridisch gevecht het gelijk af te dwingen. Dat kan heel vervelende gevolgen hebben: de relatie kan blijvend verstoord raken, het conflict kost een hoop tijd en energie, veroorzaakt veel pijn en leidt tot hoge kosten. Bovendien zal de uitspraak van de rechter altijd een verliezer opleveren, en vaak zelfs twee.

 

Hoe werkt mediation?

Er zijn twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Niemand kan gedwongen worden om aan het mediationproces mee te doen en iedereen kan op elk moment stoppen met de mediation. De deelnemers verbinden zich om alles wat gezegd wordt binnen vier muren te houden.
De mediator stimuleert de betrokkenen tot overleg waarbij ieders belangen centraal staan. Doel is het vinden van een gezamenlijke oplossing. Hierbij is veel meer mogelijk dan in een juridische procedure. De partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruitziet. De uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd. Daarmee eindigt de mediation.


Zie ook: onze werkwijze


Wat zijn de voordelen van mediation?
Mediation kent een groot aantal voordelen. Partijen nemen hun eigen verantwoordelijkheid om hun conflict op te lossen. De oplossing wordt dus niet door een externe (rechter) opgelegd en krijgt daardoor meer draagkracht. Het resultaat is duurzamer. Andere belangrijke voordelen zijn:

- snelheid 
- kostenbeheersing 
- informele procedure 
- deskundige begeleiding 
- actieve rol van partijen 
- ruimte voor creatieve oplossingen 
- geen onnodige beschadiging van relaties 
- gezamenlijke oplossing
- hoge acceptatie


Wat zijn de kosten van mediation?
Wij brengen de gewerkte uren voor mediation in rekening op basis van een uurtarief van 145 euro excl. btw voor zakelijke cliënten. Voor particulieren hanteren we lagere tarieven. Partijen spreken onderling af hoe de kosten verdeeld worden.

Conflictpartijen kunnen zelf - in overleg met de andere partij en de mediator - adviseurs inschakelen en meenemen naar de mediation.


DBCM: van harte professioneel

Vragen?
Bel of mail ons!

Telefoon: 071 - 5895602
E-mail: info@dbcm.nl

Of vul het contactformulier in.

 
Twijfelt u?
Neem contact met ons op!