mediation
Onze werkwijze
stap voor stap naar een gezamenlijke oplossing

We benaderen conflicten neutraal en hebben daarbij zeker oog en aandacht voor de emoties van beide partijen die erbij kunnen optreden.
Conflicten kunnen een lange voorgeschiedenis hebben of kunnen onverwacht optreden. Onze mediator zal steeds vooral de toekomst in de gaten houden: hoe kunnen de partijen er samen zo uitkomen dat voor beide in een aantal belangrijke behoeften wordt voorzien. We streven naar een oplossing die geen verliezers kent. Zo kan de (werk)relatie enigszins hersteld worden of kunnen partijen met een handdruk uit elkaar gaan.

We spreken in de meeste gevallen met beide partijen tegelijkertijd op een locatie die voor beide akkoord is. We nemen daarbij een onpartijdige positie in.
We benadrukken de vertrouwelijkheid van de gesprekken en hanteren de regels zoals opgesteld door het MfN (Mediatorsfederatie Nederland). Onze mediators zijn aangesloten bij de Mediatorsvereniging Haaglanden. 
Het resultaat van de bemiddeling wordt vastgesteld in een mediationovereenkomst die door alle partijen wordt getekend.

Het kan ook voorkomen dat partijen nog niet toe zijn aan een gezamenlijk gesprek. In dat geval kunnen we 'pendelen', dat wil zeggen achtereenvolgens met de ene partij en met de andere spreken. We brengen dan boodschappen over en proberen zo een klimaat te scheppen waarin uiteindelijk wel gezamenlijk aan tafel tot een oplossing gekomen wordt.

Preventieve gesprekken
Soms er nog geen sprake is van een openlijk conflict, maar sluimert er iets dat een constructieve (werk)sfeer in de weg staat. U kunt er de vinger niet achter krijgen. Het zou goed zijn de knelpunten in alle rust eens uit te (laten) spreken. Dat lukt niet of komt er alsmaar niet van.
Wij kunnen dan als neutrale buitenstaander een gesprek tussen betrokkenen begeleiden en de lucht tussen hen weer klaren. De onderlinge relatie verbetert, de neuzen wijzen weer één kant op. En, heel belangrijk, escalatie van het probleem wordt voorkomen.
Voor dit soort situaties hebben wij de module 'Klaar-de-lucht' ontwikkeld. Lees daar hier verder over.


DBCM: van harte professioneel

Vragen?
Bel of mail ons!

Telefoon: 071 - 5895602
E-mail: info@dbcm.nl

Of vul het contactformulier in.

 
Twijfelt u?
Neem contact met ons op!